17 Ιουνίου 2024
17:11
28.88 oC
Υγρασία 32%
Αποθετήριο Μελετών
Τίτλος Έτος Σύνταξης Υπ. Σύνταξης Θεματικές Κατηγορίες Αριθμός Αρχείων Αρχεία
Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων 2021
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ύδρευση - Άρδευση - Αποχέτευση
3
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Καθαριότητα & Ανακύκλωση
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κυκλοφορία - Στάθμευση - Συγκοινωνία
2
Καθαρισμός εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων για την αποφυγή διάδοσης του covid-19 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Καθαριότητα & Ανακύκλωση
2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πολιτική Προστασία
2
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διοικητική Οργάνωση & Λειτουργία
2
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Νομικών του προσώπων 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κυκλοφορία - Στάθμευση - Συγκοινωνία
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πολιτική Προστασία
2
Τεχνικός έλεγχος και έκδοση δελτίου ΚΤΕΟ των οχημάτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κυκλοφορία - Στάθμευση - Συγκοινωνία
2
1 2 3 12