2 Οκτωβρίου 2022
16:16
24.94 oC
Υγρασία 54%
Αποθετήριο Μελετών
Τίτλος Έτος Σύνταξης Υπ. Σύνταξης Θεματικές Κατηγορίες Αριθμός Αρχείων Αρχεία
Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα 2019
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Προμήθεια σκυροδέματος 2019
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
1
Χωματουργικές εργασίες βελτίωσης οδών 2019
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας 2020
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αγροτική Ανάπτυξη
2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πολιτισμός / Αθλητικές Υποδομές
2
1 2 3 18