19 Απριλίου 2024
06:51
11.52 oC
Υγρασία 86%
GR EN
Πολιτική Προστασία

Με τον όρο Πολιτική Προστασία νοείται ένα σύνολο διαδικασιών και δράσεων που σκοπό έχουν την προστασία των ατόμων και του περιβάλλοντός τους από τις καταστροφές. Οι δράσεις πολιτικής προστασίας καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης μιας καταστροφής. Στόχο έχουν την πρόληψη των καταστροφών και τον μετριασμό των συνεπειών από την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, μέσα από διαδικασίες ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης-ανασυγκρότησης.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μεριμνά, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων του για την Πολιτική Προστασία, για: