5 Μαρτίου 2024
07:06
11.56 oC
Υγρασία 85%
GR EN
Πολιτική Προστασία
Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας Δήμου

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας έχει συσταθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002, Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελείται από τους:

Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, µε δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και µε τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.