16 Ιουλίου 2024
15:35
29.67 oC
Υγρασία 32%
GR EN
Κοινωνική Πολιτική

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την κοινωνική ένταξη και προστασία, αναπτύσσει και παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, προγραμμάτων και δράσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην άρση κάθε είδους διακρίσεων, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας των δημοτών, στην προστασία της τρίτης ηλικίας και στην προώθηση πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Σε μια δύσκολη κοινωνική, οικονομική και υγειονομική συγκυρία, όπως αυτή που βιώνουμε στις μέρες μας – λόγω και των συνθηκών της πανδημίας του Covid-19 – η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και η στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, η οποία – από το 2019 – έχει προχωρήσει με συστηματικότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, στην αναδιοργάνωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας με την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών κοινωνικών δομών και στην υλοποίηση μιας σειράς δράσεων και προγραμμάτων στην κοινότητα για την ουσιαστική στήριξη και ανακούφιση των ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών του Δήμου μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις/υπηρεσίες/προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποίει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, παρουσιάζονται στις επιμέρους ενότητες.