26 Φεβρουαρίου 2024
10:36
12.35 oC
Υγρασία 79%
Αποθετήριο Μελετών
Τίτλος Έτος Σύνταξης Υπ. Σύνταξης Θεματικές Κατηγορίες Αριθμός Αρχείων Αρχεία
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Προμήθεια Χρωμάτων 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Προμήθεια προϊόντων ξυλείας 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Εργασίες σκυροδέτησης 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα 2019
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Προμήθεια σκυροδέματος 2019
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
1
Χωματουργικές εργασίες βελτίωσης οδών 2019
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας 2020
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αγροτική Ανάπτυξη
2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πολιτισμός / Αθλητικές Υποδομές
2
1 2 3 4 5 12