26 Φεβρουαρίου 2024
09:39
11.29 oC
Υγρασία 78%
Αποθετήριο Μελετών
Τίτλος Έτος Σύνταξης Υπ. Σύνταξης Θεματικές Κατηγορίες Αριθμός Αρχείων Αρχεία
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ινίου 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διοικητική Οργάνωση & Λειτουργία
2
ΆΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ‑ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κυκλοφορία - Στάθμευση - Συγκοινωνία
2
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κυκλοφορία - Στάθμευση - Συγκοινωνία, Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Προμήθεια Σκυροδέματος 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Προμήθεια Σιδηρικών για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
Υλικά βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων 2022
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνικά Έργα - Οδοποιία - Αναπλάσεις
2
1 2 3 4 12