2 Φεβρουαρίου 2023
11:17
11.25 oC
Υγρασία 45%
GR EN
Αποφάσεις
ΑΑΥ 165/2023 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας».(Α.Μ. 2/2022 - Άρθρο 160)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 666ΛΩΚ6-ΨΩΠ 01/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1935 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ 164/2023 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ολοκλήρωση υποδομών καταυλισμού Βόνης».(Α.Μ. 6/2023 - Άρθρο 160)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΛΠ3ΩΚ6-ΨΜΝ 01/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1905 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ 163/2023 ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» (Άρθρο 160)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓ7ΣΩΚ6-Ο76 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1857 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ6ΠΩΚ6-ΛΣΜ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1850 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ 162 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19».(Άρθρο 160)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 62ΜΜΩΚ6-5ΤΣ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1843 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ 161/2023 ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου». (Άρθρο 160 - Συνεχιζόμενο 2023)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Τ0ΗΩΚ6-62Ρ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1836 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ 160/2023 ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Λοιπά έξοδα δημοσιεύσεων».(Άρθρο 160) (Παλιά οφειλή)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ489ΩΚ6-7ΘΟ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1820 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ 159/2023 ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Μίσθωση χημικών τουαλετών (wc), για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών».(Άρθρο 160 – Συνεχιζόμενο 2023)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ψ8ΠΩΚ6-ΚΦΕ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1802 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ‘‘
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΤΩΩΚ6-ΓΓΓ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1786 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική συνεδρίαση) στις 03-02-2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 647ΒΩΚ6-Ρ35 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1770 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΤΗΣ ΚΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓΑΡΩΚ6-ΓΩ5 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1716/30-01-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 224/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΨΞ5ΩΚ6-927 30/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1715/30-01-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 213/2023 ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΟ8ΩΚ6-ΡΧΔ 26/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1546/25-012023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ‘‘
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ2Φ4ΩΚ6-ΗΟ2 26/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1551 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ‘‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ’’
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ3ΑΧΩΚ6-81Ι 26/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1552 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ‘‘
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤ5ΥΩΚ6-ΚΒ3 26/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1553 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ 157/2023 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Μινώα Πεδιάδας». (Συνεχιζόμενο 2023 - Άρθρο 160)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΦΙΩΚ6-4ΤΛ 25/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1506 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 439