25 Μαΐου 2024
09:12
20.7 oC
Υγρασία 45%
GR EN
Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ Ο.Ε.Υ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 5056/2023»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ν3ΘΩΚ6-Χ31 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 12181 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1166/2024 για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη νέου ΟΕΥ βάσει του Ν. 5056/2023».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΦΛ7ΩΚ6-Χ2Β 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 12099 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1136/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ(2) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΣΦΩΚ6-Ζ3Ψ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 11676/17-05-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου 1149/2024 για την έγκριση υλοποίησης της δαπάνης με τίτλο: «Υπηρεσίες Ιατρού εργασίας».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΗΛ7ΩΚ6-ΣΩ8 17/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 11805 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο : «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» (Εκτύπωση ταινιών από PVC).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 985ΡΩΚ6-0ΘΜ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 11585 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου 1119/2024 για την απευθείας ανάθεση τησ δαπάνης με τίτλο: "Λοιπά έξοδα δημοσιεύσεων"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚ6ΑΩΚ6-Γ0Ψ 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 11421 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Α.Δ.Σ. 2024 - 098. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για τη διάθεση υπαλλήλων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από το Δήμο Βιάννου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ1ΚΘΩΚ6-ΘΤΙ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 11268 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 096. Αίτημα για την παραχώρηση στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας του τουριστικού λιμένα Τσούτσουρα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ6ΣΦΩΚ6-ΒΩΘ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 11264 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 095. Μείωση ή απαλλαγή δημοτικών φόρων ή τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ατόμων με αναπηρίες, απόρους και πολυτέκνους).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΩΠ1ΩΚ6-ΜΡ1 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 11263 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 500