7 Δεκεμβρίου 2023
09:54
14.1 oC
Υγρασία 66%
GR EN
Αποφάσεις
Α.Δ.Σ. 2023 - 316. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ” (α.μ 43/2022).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ1Ω5ΩΚ6-Κ7Π 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 23703 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2023 - 313. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ” (α.μ 20-2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΠΥΞΩΚ6-6Μ8 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 23700 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2023 - 312. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” (α.μ 50-2022).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΩΨΕΩΚ6-9ΤΘ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 23699 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2023 - 301. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024 - 2025.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 941ΠΩΚ6-0Μ4 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 23688 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 487