2 Οκτωβρίου 2022
17:04
23.87 oC
Υγρασία 58%
GR EN
Αποφάσεις
Α.Δ.Σ. 2022 - 108. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 30.374,37€ και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΛΣΝΩΚ6-ΡΤ1 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 18305 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2022 - 107. Μείωση ή απαλλαγή δημοτικών φόρων ή τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ατόμων με αναπηρίες, απόρους και πολυτέκνους).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΔΗΛΩΚ6-ΤΒ8 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 18302 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2022 - 106. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Πανοράματος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΤ5ΩΚ6-Δ3Ψ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 18299 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 424