2 Ιουνίου 2023
23:06
15.06 oC
Υγρασία 89%
GR EN
Αποφάσεις
Α.Δ.Σ. 2023 - 096. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΩΧΝΩΚ6-ΘΨΑ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 10961 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αριθμός 5/2023, που αφορά: Προτεινόμενα μέτρα πρόληψης λειψυδρίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΣΧΩΩΚ6-2Υ9 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 10782 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Α.Ο.Ε 77-2023:Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 96ΥΜΩΚ6-ΗΚΓ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 10655 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ3ΛΨΩΚ6-ΥΧΧ 30/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 10637 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘‘Άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κτιρίων στην Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου‘‘ (Α.Μ. 4/2023)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗ93ΩΚ6-ΛΙΝ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 10406 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 459