16 Ιουλίου 2024
15:41
29.67 oC
Υγρασία 32%
GR EN
Αποφάσεις
Απόφαση Δημάρχου 1341/2024 για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ACE ERP eCM».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 68ΤΔΩΚ6-ΖΡΙ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 13855 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ (WC) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9370ΩΚ6-ΡΙ6 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 13694 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1293/2024 για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Μίσθωση χημικών τουαλετών (wc), για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΩΛΩΚ6-3Ν3 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 13604 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1289/2024 για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Ηχητική & τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΙΗΩΚ6-ΠΑΝ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 13455 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Α.Δ.Σ. 2024 - 107. Ίδρυση Σχολείου 2ης ευκαιρίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Β9ΦΩΚ6-ΘΗΗ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 13416 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου 1257/2024 για την έγκριση υλοποίησης της δαπάνης με τίτλο «Συντήρηση λογισμικού ACE ERP eCM».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 91Θ2ΩΚ6-ΧΤ4 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13144 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (ΑΡ. 10/2024) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΓ1ΓΩΚ6-019 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13126 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου Νο1255/2024 κατακύρωσης του έργου: Επισκευή δικτύων Ύδρευσης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Α2ΓΩΚ6-3ΒΝ 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13131 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΠΑΛΩΚ6-ΙΗΜ 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13104 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1252/2024 για την έγκριση υλοποίησης της δαπάνης με τίτλο: «Μίσθωση χημικών τουαλετών (wc), για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66ΕΔΩΚ6-ΛΛΠ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 13029 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1235/2024 για την έγκριση υλοποίησης της δαπάνης με τίτλο: «Ηχητική & τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΧ5ΩΚ6-ΔΥ5 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 12790 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 504