26 Φεβρουαρίου 2024
09:53
11.29 oC
Υγρασία 78%
GR EN
Αποφάσεις
Α.Δ.Σ. 2024 - 012. Κατασκευή αποθήκης εκρηκτικών στη θέση “Καρυδιά” της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΓ77ΩΚ6-Ν4Δ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2377 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α.Δ.Σ. 2024 - 012. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στα Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 93ΩΦΩΚ6-ΨΤ1 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2376 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 011. Ορισμός προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦ48ΩΚ6-6ΟΟ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2375 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 010. Ορισμός διοίκησης στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (ΔΕΥΑΜΠ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 98Θ2ΩΚ6-1Β9 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2336 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 009. Ορισμός εκπροσώπων Δήμων στον ΣΕΔΗΚ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΛΓΝΩΚ6-8Δ0 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2335 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 008. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μινώα Πεδιάδας σε επιτροπές στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Γ18ΩΚ6-9ΦΗ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2334 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 006. Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου Μινώα Πεδιάδας στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Χ2ΖΩΚ6-Σ7Κ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2331 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 005. Σύσταση πάγιας προκαταβολής, εγγραφή πίστωσης και ορισμός υπολόγων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ9Υ4ΩΚ6-ΠΑ7 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2330 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 204 - 004. Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ7ΘΦΩΚ6-73Ε 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2329 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 003. Τόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧ91ΩΚ6-ΔΛΡ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2328 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31-01-2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ζ8ΕΩΚ6-ΟΣΑ 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1604 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦΞΕΩΚ6-Η3Ι 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1534/26-01-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5056/23
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΥΚΩΩΚ6-5ΞΒ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1327/23-01-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5056/23
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤΜΣΩΚ6-3ΦΡ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1327/23-01-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 133/2024 ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ9ΧΓΩΚ6-ΧΙΗ 23/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1260/23-01-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 494