16 Ιουλίου 2024
15:36
29.67 oC
Υγρασία 32%
GR EN
Αποφάσεις
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ‘‘
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΒΝΦΩΚ6-Ξ9Ρ 04/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 16200 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ8ΚΟΩΚ6-Κ06 03/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 16086 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 111. Εξαίρεση από το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας τμημάτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 694ΤΩΚ6-Χ3Χ 02/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 15894 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 109. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΗΥΣΩΚ6-7ΔΚ 01/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 15804 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 28-06-2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4ΠΚΩΚ6-ΙΣΑ 21/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 15122 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου 1480/2024 για την «Έγκριση υλοποίησης της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια Κάδων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0ΝΤΩΚ6-0ΟΙ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14942 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1459/2024 για την «Έγκριση υλοποίησης της δαπάνης με τίτλο : «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ7ΝΘΩΚ6-ΖΡ3 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14728 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1457/2024 για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Συντήρηση ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου» (για το μοντέλο XEROX WC 7855VR_F)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΓ1ΩΚ6-ΗΞ2 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14677 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΩΝΚΩΚ6-4ΤΝ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14644 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1427/2024 για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της ΔΗΜΟΣΝΕΤ».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 63ΙΝΩΚ6-ΟΕ1 13/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14492 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 504