26 Φεβρουαρίου 2024
10:33
12.35 oC
Υγρασία 79%
GR EN
Αποφάσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21-02-2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 662ΞΩΚ6-0ΚΒ 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3163 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Α.Δ.Ε 31-2024: Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ6ΣΩΩΚ6-Α0Ω 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2910 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67ΟΑΩΚ6-ΔΓΣ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2807 Αρ. Αποφ.: 352 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 021. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων του Ν. 4604/2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΤΜΒΩΚ6-3ΛΗ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2476 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 020. Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης και παραλαβής ακινήτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 60ΜΙΩΚ6-32Ν 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2475 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 494