5 Μαρτίου 2024
06:24
11.82 oC
Υγρασία 91%
GR EN
Αποφάσεις
Α.Δ.Σ. 2024 - 049. Δωρεάν παραχώρηση τάφων λόγω δωρεάς γης (Κοιμητήριο: α) Αμουργελλών, β) Λαγού).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ο25ΩΚ6-Π55 01/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 4178 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 048. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την άρση της κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΥΔΣΩΚ6-Ζ3Ω 01/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 4177 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 041. Ορισμός μελών και συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΖΧ1ΩΚ6-Α7Ρ 01/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 4172 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 032. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΠ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΙΤΚΩΚ6-Ζ3Γ 01/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 4164 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Δ.Σ. 2024 - 031. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΚ0ΠΩΚ6-5Φ9 01/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 4163 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΣΤΙΣ 11-03-2024).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ8ΗΔΩΚ6-578 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3964 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΤΙΡΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΒΝΑΩΚ6-ΣΕΜ 28/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3927 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 496