17 Ιουνίου 2024
17:08
28.88 oC
Υγρασία 32%
GR EN
Αποφάσεις
Απόφαση Δημάρχου 1459/2024 για την «Έγκριση υλοποίησης της δαπάνης με τίτλο : «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ7ΝΘΩΚ6-ΖΡ3 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14728 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1457/2024 για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Συντήρηση ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου» (για το μοντέλο XEROX WC 7855VR_F)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΓ1ΩΚ6-ΗΞ2 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14677 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΩΝΚΩΚ6-4ΤΝ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14644 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1427/2024 για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της ΔΗΜΟΣΝΕΤ».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 63ΙΝΩΚ6-ΟΕ1 13/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 14492 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1341/2024 για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ACE ERP eCM».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 68ΤΔΩΚ6-ΖΡΙ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 13855 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ (WC) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9370ΩΚ6-ΡΙ6 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 13694 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1293/2024 για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Μίσθωση χημικών τουαλετών (wc), για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΩΛΩΚ6-3Ν3 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 13604 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1289/2024 για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Ηχητική & τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΙΗΩΚ6-ΠΑΝ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 13455 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Α.Δ.Σ. 2024 - 107. Ίδρυση Σχολείου 2ης ευκαιρίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Β9ΦΩΚ6-ΘΗΗ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 13416 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 502