29 Νοεμβρίου 2023
20:01
16.23 oC
Υγρασία 76%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023-2024

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βάση της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./78/10519/20-07-2023 Εγκριτικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, προβαίνει στην προκήρυξη για την κάλυψη δέκα επτά (17) θέσεων καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του δήμου, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Παρατίθενται προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

  1. Ανακοίνωση-προκήρυξη
  2. Παράρτημα για τον τρόπο συμπλήρωσης των δικαιολογητικών
  3. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση την οποία θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι και θα αποστείλουν υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikou@minoapediadas.gr