19 Απριλίου 2024
06:25
11.52 oC
Υγρασία 86%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης για το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2020 – Ιανός, Θάλεια, Πλημμύρες Κρήτης

Με την με αριθμ. 1659/396245/29-12-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6878/ Β’/29.12.2022) ανατέθηκε στον ΕΛ.Γ.Α η υλοποίηση του προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από τον Μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» πλημμύρες 18, 19.9.2020, την κακοκαιρία «Θάλεια» πλημμύρα 9.8.2020 και τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 20-22 Οκτωβρίου 2020 και 6-10 Νοεμβρίου 2020 στη νήσο Κρήτη, τα οποία εντάχθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο του Υπ. Οικονομικών και σε συνέχεια στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66) περί Κρατικής Αρωγής.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, με την με αριθμ 51/10-5-2023 Απόφασή του, αποφάσισε τη χορήγηση συμπληρωματικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης από την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 έως και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Δείτε συνημμένη τη σχετική ανακοίνωση για τη χορήγηση συμπληρωματικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης.