2 Οκτωβρίου 2022
16:09
24.94 oC
Υγρασία 54%
GR EN
Άρθρα
Δελτία Τύπου
Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής για το νέο τμήμα Βρεφικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στο Βρεφονηπιακό Παιδικό  Σταθμό Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι ξεκινάει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων Εγγραφής για το νέο τμήμα Βρεφικής Φροντίδας που θα λειτουργήσει στο Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου σε συνεννόηση (ραντεβού) με την υπεύθυνη υπάλληλο του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Αρκαλοχωρίου, από την Παρασκευή  16/09/2022 έως και Παρασκευή 30/09/2022 και ώρες: 08:00 π.μ.-14:00 μ.μ.

Στο τμήμα αυτό θα φιλοξενηθούν βρέφη ηλικίας από  8 μηνών έως και 2,5 ετών.

 Τα εγγραφόμενα βρέφη θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την  περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής εκείνων που διαμένουν σε όμορο Δήμο αν υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή τους εξυπηρετείται  οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται επαρκώς από τους ενδιαφερόμενους γονείς.

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια του/των τέκνων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής :

α) Για ορφανά παιδιά, ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο του διαζευκτήριου ή σε περίπτωση διάστασης αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού

γ) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος ΑμεΑ (πατέρας-μητέρα-παιδιά) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις

Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Βρεφονηπικού Παιδικού Σταθμού εκκενωθεί μια θέση, τότε η επιλογή γίνεται από τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και κατ’ εξαίρεση αν κριθεί αναγκαίο είναι δυνατόν να εισαχθεί και παιδί που υπέβαλε αίτηση μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων.

Πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται στα παρακά

τω τηλέφωνα:

Σημείωση:

 

Η εγγραφή  των βρεφών στον Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώας Πεδιάδας  δεν θα είναι δυνατή με ελλιπή  δικαιολογητικά ή  χωρίς τον εμβολιασμό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.