25 Μαΐου 2024
06:56
15.56 oC
Υγρασία 53%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
Στην ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας προτίθεται να προχωρήσει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

✅👉Στην ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας προτίθεται να προχωρήσει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας.

🧑‍🏫Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης δύο εκπαιδευτικά έτη και απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο.

👩‍🏫Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόμενο, και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, παρέχεται ισότιμος τίτλος του απολυτηρίου Γυμνασίου. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα με τον Ν.2525/97, αποτελούν Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

🎯Στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητά τους και τέλος η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

☎️Για να είναι σε θέση ο Δήμος να υποβάλλει επίσημα πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας και δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση που θέτει το Υπουργείο για τη λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, είναι να υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων, ώστε το εγχείρημα να είναι βιώσιμο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γιώργο Γαλυφιανάκη στο τηλέφωνο 28913 40395, ώστε να δηλώσουν την πρόθεση τους να φοιτήσουν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.