25 Μαΐου 2024
07:23
15.56 oC
Υγρασία 53%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
Πρόσληψη 2 ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών

O Δήμος Μινώα Πεδιάδας είναι υποχρεωμένος να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της πολιτικής προστασίας, λόγω του τεράστιου προβλήματος που έχει ανακύψει σε όλη την επικράτειά του εξαιτίας της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των αδέσποτων ζώων, και έως την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου μας. Για το λόγο αυτό πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143/Α΄/28-06-2007) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.2 του Ν.4325/2015, συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-08-2015 τεύχος Α΄) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/18 και το άρθρο 43 του ν.5043/23).

Ειδικότερα είναι αναγκαίο να προβεί στην πρόσληψη των παρακάτω ειδικοτήτων:

1. Δύο (2) υπαλλήλων κλάδου & ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες.

Όποιος επιθυμεί να καταθέσει αίτηση στο ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ή να επικοινωνήσει με το Γραφείο Προσωπικού στα τηλέφωνα: 2891340331, 2891340315

Δείτε τις λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο έγγραφο ( Σχετικά αρχεία)