17 Ιουνίου 2024
17:42
28.88 oC
Υγρασία 32%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου- Την Τετάρτη 29 Μάϊου στις 18:30- Στις 17:30 της ίδιας ημέρας η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής- Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου
📌Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
📍Είδος συνεδρίασης και τρόπος διεξαγωγής της: ΤΑΚΤΙΚΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
⏰ Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: ΤΕΤΑΡΤΗ, 29-05-2024 / ΩΡΑ 18:30
➡ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ
❗Σημείωση: Της ημερήσιας διάταξης θα προηγηθεί ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο.
📍📍📍ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Κατάθεση αιτήματος προς τον ΕΦΚΑ για την εφαρμογή της, υπ’ αριθμόν 18/08-04-2024, εγκυκλίου του Ε.Φ.Κ.Α με θέμα: “Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α” και υποβολή αντίστοιχου αιτήματος προς την ΑΑΔΕ-ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος
2) Εν μέρει ανάκληση της, υπ’ αριθμόν 44/2022 (αρ. πρωτ.: 8819/01-06-2022, Α.Δ.Α.: 9ΗΣΦΩΚ6-305), απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας με θέμα:
“Γνωμοδότηση σχετικά με την ενίσχυση – ανακατασκευή ή κατεδάφιση των σχολικών κτιρίων που στεγάζουν το 1o Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου και το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου”.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος
3) Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία “Αθλητικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου – Η Αναγέννηση” από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεών αυτού.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος
4) Έγκριση της, υπ’ αριθμόν 114/2024 (αρ. πρωτ.: 9770/30-04-2024, Α.Δ.Α.: 6Φ4ΨΩΚ6-ΙΚΦ), απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μινώα Πεδιάδας με θέμα: Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Α΄ Τριμήνου έτους 2024.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος, κ. Δραμουντάνη – Κουτεντάκη Όλγα
5) Διόρθωση της, υπ’ αριθμόν 82/2024 (αρ. πρωτ.: 11244/14-05-2024, Α.Δ.Α.: Ρ1ΙΛΩΚ6-ΧΔΝ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2024, για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 542.014,63€ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης “ΠΑΑ 2014- 2020”. [Σχετική: η, υπ’ αριθμόν 133/2024 (αρ. πρωτ.: 12257/22-05-2024, Α.Δ.Α.: 9ΒΩΧΩΚ6-4Ο5), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος, κ. Δραμουντάνη-Κουτεντάκη Όλγα
6) Ίδρυση Σχολείου 2ης Ευκαιρίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος, κ. Ψυλλάκης Στέφανος
7) Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Β ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ” (α.μ 39/2019).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος, κ. Μελεμενής Γεώργιος
=====================================
📌👉ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Θα προηγηθεί στις 17:30 η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής- Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου.
📌 Είδος συνεδρίασης και τρόπος διεξαγωγής της: ΕΙΔΙΚΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
⏰ Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: ΤΕΤΑΡΤΗ, 29-05-2024 / ΩΡΑ 17:30
➡ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ