5 Μαρτίου 2024
05:32
13.14 oC
Υγρασία 91%
GR EN
Άρθρα
Προσκλήσεις (OLD)
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 18:30

Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη(μεικτή συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματατης ημερήσιας διάταξης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και ταδιαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμόν: 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του ΥπουργείουΕσωτερικών και την ΚΥΑ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τ΄ Β): Έκτακτα μέτρα προστασίας τηςδημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

 Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)- ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (μόνο όσοι πληρούντις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης)- ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣe-presence (www.epresence.gov.gr)

 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: ΠΕΜΠΤΗ 28-04-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ.

 Προθεσμία ενημέρωσης της προέδρου του ΔημοτικούΣυμβουλίου, από τους προσκεκλημένους αναφορικά μετον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση, δηλαδήείτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης:Μέχρι την Τετάρτη 27-04-2022 και ώρα 14:30- με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:sifakis@minoapediadas.gr, ή- με sms στα τηλέφωνα: 6938395202, 6972057296

 Για να λάβετε μέρος στην τηλεδιάσκεψη θα ακολουθήσετε το σχετικό σύνδεσμο που θα σαςσταλεί με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.