5 Μαρτίου 2024
06:20
11.82 oC
Υγρασία 91%
GR EN
Άρθρα
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας,  προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Δημαρχείο Δήμου Μινώα Πεδιαδας, Καστέλλι Ηρακλείου) στις 16/01/2023 και ώρα 10.00πμ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Η μοριοδότηση θα γίνει  σε συνάρτηση με: α)την τιμή προσφοράς, β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια, δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα και ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγύηση συμμετοχής στο ποσό των 300,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή .

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τέσσερα ευρώ (4,00€) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Η αναλυτική διακήρυξη και οι σχετικές Κ.Υ.Α. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας-www.minoapediadas.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 28913-40137 στο e-mail : sepiminoa@minoapediadas.gr

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μινώα πεδιάδας

 

Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ