2 Φεβρουαρίου 2023
09:48
6.39 oC
Υγρασία 57%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
Κοπή δέντρων (κλάδεμα) επικίνδυνων για την ασφάλεια των συγκοινωνιών
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 1/2008 Αγρονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1691 Β΄2008) “Απαγορεύεται να αφήνονται προεξέχοντα προς οδούς κοινής χρήσεως κλαδιά δένδρων, θάμνοι ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν τη διέλευση”.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες παρόδιων αγρών και οικοπέδων τα οποία έχουν δέντρα με κλαδιά που προεξέχουν στο δρόμο και εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση οχημάτων, να προβούν άμεσα στην κλάδευση τους εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου.
Η μη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη συνιστά και παράβαση του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα που αφορά την ασφάλεια των συγκοινωνιών στους δρόμους ή στις πλατείες, της οποίας η διατάραξη τιμωρείται ακόμη και αν τελέστηκε από αμέλεια.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτου του παραπάνω χρονικού διαστήματος, η υπηρεσία Πρασίνου θα προβεί στην κοπή κλαδιών τα οποία εμποδίζουν, κατά την κρίση της, τη διέλευση οχημάτων στους δρόμους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Πληροφορίες : Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος-Γραφείο Πρασίνου : τηλ.:2891500152-3