3 Οκτωβρίου 2023
11:30
20.98 oC
Υγρασία 57%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
Διαβούλευση προσχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Κρήτης)
Από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνεται η έναρξη της διαβούλευσης των Προσχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας (2η Αναθεώρηση) σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ).
Έναρξη Διαβούλευσης: 5 Μαΐου 2023.
Το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς εντός 6 μηνών τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των Προσχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ (2η Αναθεώρηση) μέσω της ιστοσελίδας http://wfdver.ypeka.gr