25 Μαΐου 2024
07:16
15.56 oC
Υγρασία 53%
GR EN
Eνημέρωση για τον Covid-19
Χρήσιμες Οδηγίες για τον COVID-19

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες και ψηφιακό υλικό για την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Στην ιστοσελίδα του EOΔΥ για τον κορωνοϊό φιλοξενούνται και οδηγίες ψυχολογικής υποστήριξης για:

Αναλυτικές οδηγίες προστασίας για τον κορωνοϊό αναγράφονται επίσης στις ιστοσελίδες:

καθώς και για τους μαθητές στην ιστοσελίδα: