7 Δεκεμβρίου 2023
08:01
12.7 oC
Υγρασία 76%
GR EN
Αντιδήμαρχοι
Αραβιάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
28913 40339, 6979790005
Δρακάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Πολεοδομικών θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας
28913 40147, 6974950506
Μερκουλίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Οδοποιίας
6972723244
Μουρτζάκης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
6945321022
Χατζάκη – Φραγκάκη Ευαγγελία Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής
6908609583