5 Μαρτίου 2024
07:02
11.56 oC
Υγρασία 85%
GR EN
Αντιδήμαρχοι
Αποστολογιωργάκη – Χαιρέτη Καλλιόπη Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης
28913 40147
Δραμουντάνη – Κουτεντάκη Όλγα Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ
28913 40339
Καλογερίδης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
2891340411
Κουρλετάκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Πρωτογενή Τομέα
2891340113
Μελεμενής Γεώργιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
2891340410
Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Οικιστικής Ανασυγκρότησης και Παραλιακού Μετώπου
2891340305
Ψυλλάκης Στέφανος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού
28910 23616
1 2 3 7