2 Οκτωβρίου 2022
15:10
25.1 oC
Υγρασία 48%
GR EN
Αντιδήμαρχοι
Αραβιάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας
28913 40339, 6979790005
Δρακάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
28913 40147, 6979790008
Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών
28913 40410, 6977808500
Καλομοίρης Στυλιανός Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
6979790002
Σαμωνάκης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Οδοποιίας και Περιβάλλοντος
2891500153, 6980458338