2 Ιουνίου 2023
22:39
15.2 oC
Υγρασία 90%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
Αξιολόγηση αιτήσεων και δικαιολογητικών αναφορικά με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 του ΑΣΕΠ για την υπογραφή σύμβασης οδηγού για το ΚΗΦΗ

Πρακτικό της Επιτροπής για την αξιολόγηση αιτήσεων και δικαιολογητικών αναφορικά με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 του ΑΣΕΠ για την υπογραφή σύμβασης οδηγού για το ΚΗΦΗ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

===============================================

“Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 10—10-2022 και ώρα 09.00, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό, η Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και δικαιολογητικών αναφορικά με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 (αρ. πρωτ: 206/6-7-2022) του ΑΣΕΠ για την υπογραφή σύμβασης οδηγού για το ΚΗΦΗ Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που συστήθηκε με την Ν14/2022 απόφαση Δ.Σ, αποτελούμενη από τους:

  1. Στρατάκη Εμμανουήλ- Πρόεδρος Δ.Σ
  2. Συμιανάκη Ιωαννη- Μέλος Δ.Σ
  3. Δρακάκη Ιωάννη- Μέλος Δ. Σ

Η Επιτροπή προχώρησε στην επιβεβαίωση των πινάκων κατάταξης εξετάζοντας τον φάκελο των υποψηφίων και

εισηγείται ομόφωνα:

Την επιλογή του κ. Μαθιανάκη Νικολάου του Κωνσταντίνου, με αριθμό ταυτότητας ΑΜ960617 καθώς ήταν ο μόνος εκ των υποψηφίων που κατείχε πτυχίο ειδικότητας μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου το οποίο κατατάσσεται στα κύρια προσόντα της προκήρυξης και με συνολικό αριθμό μορίων 718 για τη θέση του οδηγού για το ΚΗΦΗ Δήμου Μινώα Πεδιάδας αναφορικά με τη ΣΟΧΙ/2022 του ΑΣΕΠ”.

Τα σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται σε σχετικό σύνδεσμο.