3 Οκτωβρίου 2023
11:21
20.98 oC
Υγρασία 57%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
Άνοιξε η πλατφόρμα για ένταξη στο ειδικό καθεστώς στήριξης για τις επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου

Άνοιξε η πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ για τη χορήγηση ενίσχυσης από 3.000 έως 200.000 ευρώ, με τη μορφή επιχορήγησης, σε σεισμόπληκτες επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου.

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 5945/21.11.2022), δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021, που επιτάθηκαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε συνέχεια της δημοσίευσης της σχετικής κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που προβλέπει αναλυτικά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις (ΦΕΚ Β’ 5945/21.11.2022).

Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 200.000 ευρώ και υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021, αφαιρούμενης της επιχορήγησης που ενδεχομένως έλαβαν οι δικαιούχοι από το σχήμα «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και υπόχρεες σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, και έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου που έχουν οριοθετηθεί βάσει της σχετικής ΚΥΑ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 5 Δεκεμβρίου.

Το μέτρο λειτουργεί συμπληρωματικά στο σχήμα “Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές” του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο είχε ως κριτήριο ένταξης τη σύγκριση του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση. Έτσι, έχουν την ευκαιρία να καλυφθούν από το νέο μέτρο και οι επιχειρήσεις των οποίων οι απώλειες επικεντρώθηκαν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 2021, δηλαδή μετά από την εκδήλωση του σεισμού.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”, ώστε να λάβουν τη στήριξη που τους αναλογεί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ένταξης στο νέο μέτρο, στη νέα ΚΥΑ που επισυνάπτεται.