17 Ιουνίου 2024
16:26
28.37 oC
Υγρασία 32%
GR EN
Ανακύκλωση & Βιοαπόβλητα

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή μας και ιδιαίτερα την αξία της ανακύκλωσης υλικών τόσο για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, όσο και για την εξοικονόμηση πόρων και την υγιή διαβίωση και την ποιότητα της ζωής των δημοτών,  έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων αναπτύσσοντας τις υποδομές και τον εξοπλισμό Ανακύκλωσης και εμπλουτίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Δημότες και τις Επιχειρήσεις του.

Οι πρωτοβουλίες του Δήμου μας μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

Επιπλέον, μέσω του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που συντάχθηκε καθ’ εφαρμογή του ν. 4685/2020, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4819/2021, προβλέπονται: