17 Ιουνίου 2024
16:40
28.37 oC
Υγρασία 32%
GR EN
Άρθρα
Προκηρύξεις Θέσεων Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βάση της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης, με αριθμ. πρωτ. 13129/30-06-2023, προβαίνει στην προκήρυξη για την κάλυψη δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Βρεφικού Σταθμού Αρκαλοχωρίου για το σχολικό έτος 2023-2024 με διάρκεια σύμβασης έως έντεκα (11) μήνες.  Συγκεκριμένα, θα γίνει η πρόσληψη  ενός (1) ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ενός (1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και διαρκεί έως την Παρασκευή 18/08/2023.

Παρατίθενται προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

  1. Ανακοίνωση-προκήρυξη αριθμ. ΣΟΧ1/2023
  2. Παράρτημα για τον τρόπο συμπλήρωσης των δικαιολογητικών με ημερομηνία 10.06.2021
  3. Ειδικό Παράρτημα Α1 –Απόδειξη Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
  4. Έντυπα ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ και ΣΟΧ1 ΔΕ/ΥΕ τα οποία θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας