16 Ιουλίου 2024
15:10
29.67 oC
Υγρασία 32%
GR EN
Άρθρα
Προκηρύξεις Θέσεων Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες της Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2023 για τις θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για τη κατάταξή τους με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάση των προσκομιζόμενων αιτήσεών τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησής τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση των υποψηφίων μπορεί να γίνει στo e-mail prosopikou@minoapediadas.gr εντός του προβλεπόμενου διημέρου όπως ορίζει η προκήρυξη. Μετά τις αντιρρήσεις των υποψηφίων θα ακολουθήσουν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης.