26 Φεβρουαρίου 2024
08:36
10.79 oC
Υγρασία 79%
GR EN
Άρθρα
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης για δυο θέσεις στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Aρκαλοχωρίου

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 για τις Δύο (2) θέσεις στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Αρκαλοχωρίου, κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, για την βαθμολογική τους κατάταξη, βάσει της μοριοδότησής τους, μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεών τους από την Τριμελή Επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.  2130/2022 Απόφαση Δημάρχου.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη θέση των πινάκων κατάταξης, θα κληθούν στη συνέχεια από το Δήμο να υπογράψουν συμβάσεις και να αναλάβουν υπηρεσία στο Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση έντασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.