5 Μαρτίου 2024
07:14
11.56 oC
Υγρασία 85%
GR EN
Άρθρα
Προσκλήσεις (OLD)
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τις Προσλήψεις Υδρονομέων και Εποπτών Υδρονομέων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό ότι για την αρδευτική περίοδο έτους 2022 (από 16/04/2022 έως και 16/10/2022), δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Δημάρχου Εμμ. Φραγκάκη για όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης και επόπτες υδρονομέων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, από την 19/04/2022 έως και την 26/04/2022, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, από τις 08:00 έως 14:00.

Α. Υδρονομείς Άρδευσης (σύνολο 20 θέσεις)

 

Β. Επόπτες Υδρονομείς (σύνολο 3 θέσεις)

 

 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α)  Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου (ή πρόεδρου κοινότητας) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β)  Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου (π.χ. απολυτήριο Δημοτικού).

γ)  Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας .

δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

ε) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (Βιβλιάριο Υγείας) και Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ), Βεβαίωση εγγραφής σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (εκτός ΙΚΑ).

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, από τις 19/04/2022 έως 26/04/2022 και ώρες από 08.00 π.μ. έως 14.00, Διεύθυνση: Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, Τηλ. : 2891340331 & 2891340321.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης επισυνάπτεται στο κάτω μέρος του εν λόγω κειμένου ενώ είναι διαθέσιμο και στο πρόγραμμα Διαύγεια.