3 Οκτωβρίου 2023
10:57
20.98 oC
Υγρασία 57%
GR EN
Άρθρα
Προκηρύξεις Θέσεων Προσωπικού
Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

         Σας
γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βάση της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 Εγκριτικής Απόφασης του
Υπουργείου Εσωτερικών προβαίνει στην προκήρυξη για την κάλυψη δέκα οκτώ (18) θέσεων καθαριστριών
σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του δήμου, για το
σχολικό έτος 2021-2022. 

 

 

            Παρατίθενται προς διευκόλυνση των
υποψηφίων:

  1. Ανακοίνωση-προκήρυξη
  2. Παράρτημα
    για τον τρόπο συμπλήρωσης των δικαιολογητικών
  3. Αίτηση-Υπεύθυνη
    δήλωση την οποία θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι και θα αποστείλουν υπογεγραμμένη
    ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiriakakisz@minoapediadas.gr