26 Φεβρουαρίου 2024
09:05
11.29 oC
Υγρασία 78%
Προσκλήσεις Επιτροπών
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018(Καστέλλι)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας(Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 7η του μηνός Μαρτίου 2018,ημέρα Τετάρτη και 12:15′ μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87).