2 Ιουνίου 2023
21:13
15.59 oC
Υγρασία 89%
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων ΔΣ & Επιτροπών
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 09 Μάϊου 2023 και ώρα 09.00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης), της Οικονομικής Επιτροπής, για τη…

Περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 13:30

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης), της Οικονομικής Επιτροπής, για τη…

Περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00

Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη…

Περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 (Καστέλλι)

Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης), της Οικονομικής Επιτροπής, για τη…

Περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 (Καστέλλι)

Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης), της Οικονομικής Επιτροπής, για τη…

Περισσότερα
1 2 3 6