19 Απριλίου 2024
06:13
11.52 oC
Υγρασία 86%
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας έχει συσταθεί και λειτουργεί η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σκοπό τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών  μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Σχολικής Επιτροπής αφορούν:

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Χατζάκη - Φραγκάκη Ευαγγελία Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δρακάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος 28913 40147, 6974950506 drakakis@minoapediadas.gr