2 Ιουνίου 2023
22:07
15.2 oC
Υγρασία 90%
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας έχει συσταθεί και λειτουργεί η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σκοπό τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών  μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Σχολικής Επιτροπής αφορούν:

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Χατζάκη - Φραγκάκη Ευαγγελία Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δρακάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Πολεοδομικών θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας 28913 40147, 6974950506 drakakis@minoapediadas.gr