25 Μαΐου 2024
08:12
19.31 oC
Υγρασία 48%
Εκδηλώσεις
Κοινωνικές Δράσεις
Νέο Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας της Κρήτης 2021-2027 -Ανοιχτές Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Διαβούλευσης σε όλη την Κρήτη

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημοσίευσε στις 7/9/2023 πρόσκληση για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων ΤΑΠΤοΚ (LEADER) ΑΛΙΕΙΑΣ 2021 – 2027, καθορίζοντας παράλληλα και τις αλιευτικές ζώνες της χώρας, με την Κρήτη να αποτελεί μία ενιαία αλιευτική ζώνη.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης οι αναπτυξιακές εταιρίες της Κρήτης (Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Λασιθίου, ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης και Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης) συνεργάζονται για την υποβολή Κοινής Πρότασης, για την Κρήτη.

Για την ενεργοποίηση και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και των φορέων στην αναπτυξιακή διαδικασία, θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις διαβούλευσης σε όλη την περιοχή παρέμβασης της Κρήτης, προκειμένου να διαμορφωθεί η πρόταση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παραπάνω προκήρυξης. Στις εκδηλώσεις αυτές θα συζητηθούν μεταξύ άλλων:

 Η Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης της Πρότασης
 Το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ) / Εταιρική σχέση
 Οι ανάγκες της περιοχής και η ιεράρχησή τους
 Η διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΟΤΑ, αλιείς και αλιευτικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικοί / κοινωνικοί φορείς, ενώσεις, Μ.Κ.Ο., επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην περιοχή κλπ. Το πρόγραμμα των ανοιχτών ενημερωτικών συναντήσεων για φορείς και Τοπικό πληθυσμό των Δήμων: Βιάννου και Μινώα Πεδιάδας έχει ως εξής:

Τετάρτη 4/10/2023 – 18:00 -Πινακοθήκη Βιάννου “Σάββας Πετράκης”, Κερατόκαμπος Δήμου Βιάννου.