5 Μαρτίου 2024
05:54
11.82 oC
Υγρασία 91%
Έργα Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Οδοποιία
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Αφορά την αμοιβή για την παρεχόμενη υπηρεσία με τίτλο Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας  για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και αφορά στην εκτέλεση εργασιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων (διαμορφωτήρα γαιών, εκσκαφέα και φορτηγού αυτοκινήτου) και ο σκοπός τους προσδιορίζεται στη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την πρόληψη καταστροφών από θεομηνίες (χειμερινές ορμητικές βροχοπτώσεις).

Οι εργασίες εκτελέστηκαν με τη μίσθωση των απαιτούμενων μηχανημάτων έργων, καθώς τα μηχανήματα έργου που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών σε όλη την περιφέρεια του Δήμου.