29 Νοεμβρίου 2023
21:11
15.83 oC
Υγρασία 75%
Έργα ΕΣΠΑ
Προστασία Περιβάλλοντος
Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Μείωσης Διαροών & Εξοικονόμησης Νερού Δικτύων Ύδρευσης

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας για τη μείωση των διαρροών και την εξοικονόμηση νερού ύδρευσης.