25 Μαΐου 2024
08:38
19.31 oC
Υγρασία 48%
Έργα ΕΣΠΑ
Προστασία Περιβάλλοντος
Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Μείωσης Διαροών & Εξοικονόμησης Νερού Δικτύων Ύδρευσης

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας για τη μείωση των διαρροών και την εξοικονόμηση νερού ύδρευσης.