29 Νοεμβρίου 2023
21:37
15.83 oC
Υγρασία 75%
Έργα ΕΣΠΑ
Ύδρευση/Άρδευση
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μείωσης απωλειών νερού και εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων