19 Απριλίου 2024
06:56
11.35 oC
Υγρασία 84%
Έργα ΕΣΠΑ
Ύδρευση/Άρδευση
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μείωσης απωλειών νερού και εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων