19 Απριλίου 2024
06:11
11.52 oC
Υγρασία 86%
Έργα ΕΣΠΑ
Κοινωνική Ένταξη
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που θα εδρεύει στον οικισμό Θραψανό, πρόκειται για νέα δομή που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους που διαβιούν μόνιμα ή προσωρινά στα όρια του δήμου μας και θα αποτελεί ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, την εξυπηρέτηση και τη διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες.

Είναι δομές που λειτουργούν συμπληρωματικά, και δεν αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, αλλά διευρύνουν το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες-ωφελούμενους. Παράλληλα θα παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του δήμου μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διάκριση καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Στα Κέντρα Κοινότητας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη ενδυνάμωση και ένταξή τους (ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ). Το προσωπικό του Κέντρου δύναται να δραστηριοποιηθεί σε τομείς όπως συμβουλευτική, πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση του κοινού και προσέλκυση εθελοντών, δημιουργία ομάδων. Στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι: Η παροχή ενός ευρύτερου φάσματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού.Η υποστήριξη στην λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Η διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους επί οχταώρου βάσεως από 7.00π.μ. έως 15.00μ.μ. και από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ωφελούμενοι της πράξης θα είναι δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ΑμεΑ, άνεργοι, δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος « Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» κ.α.

Σχετικά Αρχεία