26 Φεβρουαρίου 2024
09:52
11.29 oC
Υγρασία 78%
Έργα Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Οικοδομικά
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ” Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ” Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ που  χρησιμοποιείται  για τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις  .

Πιο συγκεκριμένα, θα εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης της παλαιάς κεραμοσκεπής (καθαίρεση επικεράμωσης, συντήρηση-επισκευή ξύλινης στέγης, επίστρωση ασφαλτόπανου, εκ νέου επικεράμωση, τοποθέτηση υδρορροών) . Καθώς  και εργασίες προστασίας διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος.