18-12-2019, Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Σας καλούμε, σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Δεκεβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1)  Έγκριση Απολογισμού Εσόδων - Δαπανών και έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 

        του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.