18-12-2019, Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Δεκεμβρίου 2019 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου

Σας καλούμε, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: