25-10-2019, Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 30η Οκτωβρίου 2019

Σας καλούµε, σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 30η Οκτωβρίου 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: