21-10-2019, Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

 

Στη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

για τη δημοτική περίοδο 2019-2023, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Δήμου κατά την τελευταία

τακτική συνεδρίασή του. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 2018/2019 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ [ΑΔΑ ΨΘ4ΛΩΚ6-0ΓΦ],

η θεσμική σύνθεση του Σ.Τ.Ο  Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 13 παραγρ.3 του Ν.3013/2002, έχει ως εξής :

 

1. Ο κ.Αραβιάκης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος.

2. Ο κ.Σαμωνάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος & Δημοτικός Σύμβουλος (δ.σ.), προερχόμενος από την πλειοψηφία, με αναπληρωτή τον δ.σ. κ. Δρακάκη Ιωάννη.

3. Ο κ.Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος, προερχόμενος από την μειοψηφία, με αναπληρωτή τον δ.σ. κ. Βασιλάκη Ιωάννη.

4. Ο κ.Μιχάλης Γκοργκούλης, Τμηματάρχης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αναπληρώτρια την Αναπληρώτρια Δ/ντρια, κα. Κυριακή Κοιλάδη.

5. Η κα.Χουλάκη Ιωάννα, Αστυνόμος Β’, Διοικητής Α.Τ. Μινώα Πεδιάδας – εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ., με αναπληρωτή τον κ. Σταυρακάκη Ευάγγελο Υπαστυνόμος Α’.

6. Ο κ. Τσικαλάς Γεώργιος τ. Ιωάννη, Πύραρχος, Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου, με αναπληρωτήτον κ. Σεληνιωτάκη Μιχαήλ τ. Γεωργίου, Αντιπύραρχος.

7. Η κα.Δαγκωνάκη Ζαχαρένια, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με αναπληρωτή τον κ. Τρουλλινό Στυλιανό, ΤΕ πολιτικό μηχανικό Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

8. Η κα.Ευανθία Μαγκουφάκη, Δασοπόνος, Προϊσταμένη του Δασονομείου Καστελλίου/Εκπρόσωπος Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρωτή τον κ.Ιωάννη Αραβιάκη, δασοφύλακας στο ίδιο Δασονομείο.

9. Η κα. Πλουμίδη Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, με αναπληρώτρια την κα. Κρίθινου Ελένη, υπάλληλος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου.

10. Ο κ.Μανασσάκης Εμμανουήλ, Αντισμήναρχος, εκπρόσωπος Στρατιωτικού Διοικητή της 133 ΣΜ, με αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Ζαγγογιάννη, Υποσμηναγός.