30-10-2019, ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη  και τη διοίκηση του Εθνικού Κτηματολογίου, απέστειλε την Τρίτη 29/10/2019 ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης Φραγκάκης, με την οποία ζητάει όπως υπάρξει παράταση της συλλογής δηλώσεων για τις υπο κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας μέχρι και τις 31.12.2019.

Όπως σημειώνει ο κ. Φραγκάκης «η εν λόγω παράταση κρίνεται απαραίτητη δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων τους μέχρι την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την έγκαιρη υποβολή δηλώσεων για την πλειονότητα των πολιτών που έχουν ιδιοκτησίες εντός των διοικητικών ορίων του αγροτικού Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που αφορούν: α) στη χρησικτησία και το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν διατίθενται τίτλοι ιδιοκτησίας, β) στην έλλειψη τοπογραφικού στις πλείστες των περιπτώσεων και γ) στην καθυστερημένη έκδοση απαραίτητων δικαιολογητικών σε περιπτώσεις αποδοχής κληρονομιάς από τις αρμόδιες δικαστικές υπηρεσίες και υποθηκοφυλακεία».