30-05-2017,Ξεκινούν οι αιτήσεις Εγγραφής-Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις  Εγγραφής - Επανεγγραφής  στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, για το σχολικό έτος 2017-2018, θα  υποβάλλονται  στους  Παιδικούς Σταθμούς, από  Πέμπτη  01/06/2017 έως και  Παρασκευή 30/06/2017, και ώρες  08:30 π.μ.  - 09:30 π.μ. και 13:00 μ.μ. – 14:00 μ.μ.

Στους Παιδικούς Σταθμούς,  θα φιλοξενηθούν παιδιά  ηλικίας  από  2,5  ετών,  με  απαραίτητη  προϋπόθεση  να  έχουν  αγωγή  τουαλέτας.  

Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής – Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

 1. Αίτηση Εγγραφής - Επανεγγραφής (διατίθεται από το Σταθμό) .
 2. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής του παιδιού επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής (διατίθεται από το Σταθμό) .
 3. Υπεύθυνη δήλωση καταβολής τροφείων (διατίθεται από το Σταθμό). 
 4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού (ισχύει για νέες εγγραφές) .
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 7. Βεβαίωση εργοδότη για την εργασία των γονέων (και οι δύο γονείς πρέπει να είναι εργαζόμενοι). Στη βεβαίωση να αναφέρεται το ύψος των μηνιαίων καθαρών αποδοχών και ο συνολικός χρόνος εργασίας. Μαζί με τη βεβαίωση, προσκομίζονται και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ενσήμων του τρέχοντος έτους των γονέων,  για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο από τον ασφαλιστικό φορέα που να αποδεικνύει την άμεση ασφάλιση του.
 8. Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού (διατίθεται από το Σταθμό) .
 9. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται  κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του.  Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματιο-αντίδρασης  (Mantoux).

10. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

11.  Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής η οποία αναφέρει ότι ο γονέας φοιτά κανονικά, εφόσον πρόκειται για γονέα φοιτητή.

12. Βεβαίωση αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για στρατευμένο γονέα.

13. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις .

Πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910 22577
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστελλίου: 28910 31495

 Σημειώνεται πως η εγγραφή-επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν θα είναι δυνατή με ελλιπή δικαιολογητικά ή εμβόλια.