27-12-2019 : «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ) την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).