06-12-2019, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ) την 10η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).