21-11-2019, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ) την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

                                                  Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                Εμμανουήλ Φραγκάκης