31-01-2020, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 04η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςπου θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (ΔημοτικόΚατάστημα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ) την 04η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη καιώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).